Ronnie Carlsson SEOexpert

Med stolthet ser jag till att mindre och medelstora företag får sina hemsidor uppdaterade och förfinade så att Google finner dem så relevanta att de vill lyfta upp dem i sökresultatet. Det är oerhört givande och ger mig nya utmaningar. För mig är SEO en sport och jag ger allt för att vinna över mina konkurrenter jag nöjer mig aldrig med bara första sidan på Google utan siktar alltid på Första platsen